Statsadvokaterne


Statsadvokaterne behandler klager over afgørelser, der er truffet af politimestre vedrørende strafforfølgelse.


Der eksisterer statsadvokater  6 forskellige steder i landet; Statsadvokaten for Sjælland, statsadvokaten for København og Frederiksberg, Statsadvokaten for Fyn, Sydøstsjælland, Lolland, Falster og Bornholm, Statsadvokaten i Viborg, Statsadvokaten i Sønderborg og Statsadvokaten i Ålborg.

Kan afgørelsen ankes? Ja, afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Rigsadvokaten.

Adresse


Se også