Udlændingestyrelsen


Styrelsen behandler klager over afgørelser, der er truffet af statsamterne om opholdstilladelse for EU/EØS-statsborgere samt opholdstilladelse på grundlag af adoption.


Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: Der er ingen  klagefrist, men hvis klageren indgiver sin klage inden 7 dage fra det tidspunkt, hvor han har modtaget afgørelsen fra statsamtet, har klagen opsættende virkning.

Adresse
 • Ryesgade 53
  2100 København Ø.
  Tlf.: 35366600
  Fax: 35361916
  udlst@udlst.dk
  www.udlst.dk


Se også